หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวมหาวิทยาลัย > รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)

admin eit
2018-03-26 11:30:25

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)

สมัครได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th
-ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (รอบที่ 1) 
-ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ปีการศึกษา-2561 รอบ-1